عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می خواهم تا نقش خود در حوزه خانه های استیجاری را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در تذکر پیش از دستور هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران افزود: در رسانه‌ها خبری در خصوص ثبت نام مسکن استیجاری را مشاهده کردم.

وی ادامه داد: نمی‌دانم نقش شهرداری در این امر چیست و چه سازوکاری دارد و نمی‌دانم شهرداری قرار است در این فرایند چه کند و آیا قرار است خانه را بسازد یا خیر.

امانی گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم نقش خود در خانه‌های استیجاری را مشخص کند زیرا این کار نقض قانون اساسی است.