عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم تا امکانات و فضاهای ورزشی را توسعه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آخوندی، در تذکر پیش از دستور هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه کشور دچار اپیدمی کرونا بود برنامه‌های ورزشی می‌تواند شور و نشاط را به مردم بازگرداند.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد تا در این برنامه‌ها خانواده‌ها دخیل باشند در تابستان مراجعه مردم به مجموعه‌های ورزشی بسیار است اما متأسفانه گاهی اوقات این مجموعه‌ها امکانات لازم را ندارند و باید امکانات ورزشی برای خانواده‌ها فراهم شود.