رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی توسط دولت باید مدیریت شود، گفت: اگر در زمینه مدیریت تولیدات کشاورزی، دولت دچار چالش است، مجلس باید ورود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در جلسه کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان‌ها که با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به چهار فصل بودن کشور گفت: برای جلوگیری از لجام گسیختگی قیمت‌ها، می‌توان در مناطق سردسیری و گرمسیری، تولیدات متناسب با شرایط جوی تولید کرد و به مبادله آن اقدام شود تا دچار مشکل و افزایش قیمت‌ها نشویم.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: تولید محصولات کشاورزی توسط دولت باید مدیریت شود، به طور مثال، در استان‌هایی که با کم‌آبی مواجه هستند نباید محصولاتی کشت شود که نیاز به آب فراوان دارند؛ چرا که این موضوع در واقع از حق عمومی برداشت کردن برای منفعت شخصی است.

وی با بیان اینکه مدیریت کشت محصولات کشاورزی باید با کمک دولت و مجلس انجام شود، ادامه داد: اگر در زمینه مدیریت تولیدات کشاورزی، دولت دچار چالش است، مجلس باید ورود کند و به دولت مجوز دهد تا این اجازه را داشته باشد که متناسب با شرایط نقاط مختلف کشور، اعمال نظارت و مدیریت داشته باشد.