مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، از ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیگی، درباره ساماندهی محل خرید و فروش حیوانات خانگی در حاشیه بزرگراه آزادگان، گفت: مدتی است که تجمعاتی برای خرید، فروش و گاهی درمان حیوانات در حاشیه بزرگراه آزادگان، خروجی احمدآباد مستوفی برپا می‌شد که برای جلوگیری از ایجاد این تجمعات بنرهای آموزشی از سوی شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه نصب شد.

وی با بیان اینکه تجمعات خرید و فروش حیوانات خانگی در این محل می‌تواند باعث شیوع بیماری‌های مشترک و قابل انتقال از حیوان به انسان شود، افزود: ساماندهی و مقابله با برپایی این بازار غیر مجاز با هدف حفظ بهداشت عمومی و سلامت شهروندان و همینطور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از سوی افراد سودجو صورت گرفته است.

بیگی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از تهیه و خرید حیوانات خانگی از افراد ناآشنا و متفرقه به دلیل احتمال عرضه حیوانات بیمار یا سرقتی پرهیز کرده و برای این منظور از طریق مراکز مورد تأیید سازمان دامپزشکی اقدام کنند.