مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران گفت: نخستین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری نقطه عطفی برای فرآیند جذب سرمایه گذاری در مدیریت شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفیان مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری نخستین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری گفت: شهرداری تهران صاحب بزرگترین عرصه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری است و در حوزه سرمایه پذیری، باید مبنایی عمل کرده و با آموزش‌های مستمر، نحوه معاشرت با سرمایه گذاران را ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش فرصت مغتنمی در جهت ارتباط با سرمایه گذاران و ترغیب آنان به سرمایه گذاری در راستای اجرای پروژه‌های شهری است، اظهار کرد: پس از شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و تولید بسته‌های سرمایه گذاری که شامل انجام مطالعات اقتصادی و اخذ مجوزهای لازم و اخذ مشوق‌های لازم برای پروژه‌ها است، نوبت به بازاریابی می‌رسد و یکی از مدل‌های بازاریابی، برپایی همین گردهمایی‌ها است.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، از استقرار پنلی به نام چالش‌های سرمایه گذاری در این همایش دو روزه سخن گفت و افزود: در این پنل، مشکلات و معضلات موجود در مسیر سرمایه گذاری مطرح خواهد شد و به دنبال آن، راهکارهای لازم در راستای حل و فصل این مشکلات و ایجاد چابکی در فرآیند سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش نقطه عطف فرآیند جذب سرمایه گذاری در مدیریت شهری است ادامه داد: شهرداری تهران صاحب بزرگترین عرصه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری است لذا ضرورت دارد، سطح سرمایه پذیری را ارتقا داده و با تعامل بیش از پیش با سرمایه گذاران بخش خصوصی، در راستای اجرای هرچه باکیفیت تر این همایش گام برداریم.