مجیدخداپرستی مدیر منطقه 2:  پروژه های عمرانی منطقه با پیشرفت قابل توجه در حال انجام بوده وبدون توقف ادامه دارد.

 

 

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر مجید خداپرستی مدیر منطقه دو شهرداری اسلامشهر  اظهار کرد: مرتفع کردن نیازها و خواسته های شهروندی نشان از توجه و رسیدگی به موقع مدیریت شهری در زمینه های مختلف و در راستای کسب رضایت شهروندی است که ارتقاء کیفیت زندگی شهری را نیز منجر میشود

وی با تقدیر از خدمات کارکنان و مسئولان منطقه افزود مدیریت شهری تمام توان فعالیت های عمران و خدماتی را در سطح منطقه دنبال میکند ودر این راستا از همراهی و همکاری شهروندان با عوامل و کارکنان شهرداری قدر دانی میکنیم .