معاون حمل و نقل عمومی شهرداری منطقه ۲۲ از برخوردار بودن ۷۵ درصد ایستگاه های اتوبوس از سرپناه در این محدوده از تهران خبر داد.

سیدفرهاد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر از نصب سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس در محلات غربی تهران خبر داد و گفت: در منطقه ۲۲ به دلیل تازه تأسیس بودن آن طور که باید ایستگاه‌های اتوبوس از سرپناه برخوردار نبوده و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است، به همین منظور در شش ماه اخیر اقدامات قابل توجهی برای تهیه و نصب سرپناه ایستگاه‌های فاقد سرپناه صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد ایستگاه‌های اتوبوس این منطقه دارای سرپناه هستند و مدیریت شهری منطقه در نظر دارد برای تمامی ایستگاه‌های اتوبوس ده خط فعال اتوبوسرانی، اقدام به تهیه و نصب سرپناه کند.

خدابخشی عنوان کرد: در حال حاضر طبق نظر کارشناسان این حوزه ایستگاه‌ها با تراکم بالای جمعیتی مسافر در اولویت احداث سرپناه قرار دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۲ ادامه داد: به دلیل توسعه خدمات اتوبوسرانی در معابر این منطقه ایستگاه‌های جدید نیز در نظر گرفته شده است که طی یک برنامه ریزی صورت گرفته برای سایر ایستگاه‌های فاقد سرپناه و ایستگاه‌های تازه تأسیس نیز سرپناه احداث خواهد شد تا شهروندان در فصل گرما و بارندگی در یک محیط مناسب از خدمات حمل و نقل عمومی بهره مند شوند.