عضو شورای شهر تهران گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی توانمندی اجرای قانون درخصوص خانه‌های خالی را ندارد و لازم است از شهرداری‌ها و سازمان ثبت کمک گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قائمی، در هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: گزارشی در رابطه با این موضوع منتشر شده است و ۴۸۸ هزار و ۴۱۶ واحد ملکی در ایران خالی است و ۳ و ۹ دهم همت می‌توان از آنها مالیات کسب کرد.

وی ادامه داد: اما اعداد موجود نشان می‌دهد که متولیان امر یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی توانمندی اجرای قانون را در خصوص واحدهای مسکونی خالی ندارند.

قائمی گفت: وزارت راه و شهرسازی به کمک شهرداری‌ها و سازمان ثبت در خصوص واحدهای مسکونی خالی نیاز دارد و لازم است شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای را تدوین کند و اجرای قانون را در این زمینه به شهرداری‌ها بسپارد انجام این کار توسط شهرداری منجر به به درآمد زایی برای آن می‌شود.