بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه‌های میادین میوه و تره بار اعلام شد که به موجب آن، هندوانه، خیار بذر اصفهان و گریپ فروت ارزان‌ترین میوه‌های بازار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در آستانه فصل تابستان و با گرم شدن هوا، فروش محصولاتی ماننده هندوانه، خربزه و طالبی در میادین میوه و تره بار افزایش یافته است.

خیار بذر اصفهان با قیمت هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان، گریپ فروت با قیمت ۸۹۰۰ تومان، انواع سیب (شفیع‌آبادی و مشهدی) با قیمت هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان و انواع پرتقال با قیمت هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان ارزان‌ترین میوه‌های میادین میوه و تره بار و کمتر از ۱۰ هزار تومان هستند.

قیمت هندوانه، انواع خربزه و طالبی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.

۱- هندوانه زیر ۳ کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان و بالای ۳ کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان

۲- ملون و دستنبو هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۳- خربزه گرمساری هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۴- خربزه مشهدی هر کیلوگرم ۱۲,۹۰۰ تومان

۵- گرمک هر کیلوگرم ۱۱,۵۰۰ تومان

۶- جانا هر کیلوگرم ۱۲,۵۰۰ تومان

۷- انواع طالبی هر کیلوگرم ۱۱,۵۰۰ تومان