رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از انتشار شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی از سوی انتشارات سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اسمعیل زیارتی‌نصرآبادی گفت: عناوین برخی مقالات این شماره نشریه عبارتست از “تبیین مولفه‌های معماری بیوفیلی در زیست‌پذیریِ اقلیم گرم و خشک”، “ارایه الگوی بهینه مدیریت پسماند با تاکید بر نگرش سیستمی”، “جایگاه کودکان آفرینشگر و خلاق در فضاهای زیست‌شهری با تأکید بر مؤلفه‌های مشارکت‌پذیری و حس تعلق به محیط”که با تایید داوران منتشر و در نشانی اینترنتی این نشریه http://ijurm.imo.org.ir بارگذاری شده است.

وی اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بهره‌گیری از مطالب مجله در صورت داشتن مقاله علمی-پژوهشی در این سایت بارگذاری نموده و همچنین با ارایه نظرات و پیشنهادهای سازنده خود تحریریه را در بهبود مطالب یاری رسانند.

وی یادآور شد: فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری و روستایی با رویکرد کاملاً علمی در همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی منتشر می‌شود و امیدوار است بتواند با ایجاد ارتباط بهتر بین حوزه‌های علمی یعنی دانشگاه‌ها و عملی یعنی مدیران شهری و روستایی، زمینه افزایش دانش مدیران این حوزه را فراهم کند.