عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می خواهم به ساختار معماری و شهرسازی توجه داشته باشد و این حوزه را تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور هفتادمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شورای پنجم مصوبه الزام شهرداری به اصلاح نظام ساختاری وجود داشت.

وی ادامه داد: توجه به نظام ساختاری موضوعی است که در سال‌های اخیر به آنها توجه نشده بوده است و در حوزه معماری و شهرسازی ساختار دارای مشمولانی است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در حوزه معماری و شهرسازی مناطق گفت: عدم در نظر گرفتن متخصصان و کارشناسان، عدم توجه به ارتقای شغلی، عدم توجه به مزایا و پرداخت، عدم توجه به دانش افراد، عدم توجه به صیانت آرا از جمله مشکلاتی است که در حوزه ساختار معماری و شهرسازی وجود دارد.

شربیانی گفت: در این حوزه من چند ماه پیش نیز تذکر داده بودم اما باید به بازبینی ساختار توجه شود و گزارش این موضوع به شورا ارائه شود.