اعضای شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود و واجد شرایط در پست‌های مدیریتی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود و واجد شرایط در پست‌های مدیریتی در دستور کار شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

لطف الله فروزنده معاون منابع انسانی شهرداری تهران با اشاره به این طرح گفت: نگاه شهرداری این است که حتماً از ظرفیت داخل استفاده کند

وی ادامه داد: گردش شغلی، جانشین پروری و بانک اطلاعات کارکنان شهرداری ایجاد شده است و به دنبال رشد و تعالی نیروهای داخلی شهرداری هستیم و به این باور داریم که افق روشنی را باید برای پرسنل ایجاد کرد.

فروزنده بیان کرد: از مجموع ۶۴۷ نفر از مدیران ۹۷ درصد آنها از داخل استفاده شده‌اند این مصوبه پشتیبان کار ما است و در کمیته منابع انسانی حتماً به این موضوع توجه خواهیم داشت

معاون منابع انسانی شهرداری تهران گفت: ما با متن شورای شهر موافق هستیم و تصویب آن می‌تواند منجر به انجام کار در شهرداری شود و پیام مثبتی برای کارکنان زحمتکش شهرداری دارد.

سپس این مصوبه با این پیشنهادات که انتصاب کلیه مدیران عامل نیز به این اضافه شوند و این موضوع که چنانچه فرد واجد شرایطی خارج از شهرداری یافت شد امکان استفاده از او وجود دارد با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.