مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، آخرین وضعیت مدیریت پسماندها در کشور و برنامه های وزارت کشور و این سازمان در این بخش را در نمایشگاه مدیریت پسماند و تجهیزات وابسته در تهران تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دکتر سید حبیب راضی در سخنانش گفت: امروزه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های شهرها و روستاهای کشور مطرح می باشد و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست شهرها و روستاهای کشور داشته و در صورت عدم اجرای روش های دفع مناسب می تواند موجب بروز عوارض جبران ناپذیر شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته، مدیریت پسماند بر اساس مفهوم توسعه ی پایدار بر پایه  کاهش تولید، بازیافت و استفاده مجدد شکل گرفته که اجتناب و کاهش تولید پسماند ترویج و آموزش همگانی از مبدا دارای بیشترین اثر بر سیستم مدیریت پسماند و منافع اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه پسماندها بطور کلی به پنج دسته پسماندهای عادی، پزشکی،ویژه،کشاورزی و صنعتی تقسیم می شوند، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در زمینه تولید پسماند عادی در کشور، روزانه ۴۵ هزار تن زباله در مناطق شهری و ۱۰ هزار تن در مناطق روستایی تولید می شود و متوسط سرانه تولید زباله هر نفر در شهر ۷۶۰ گرم و در روستاها ۴۸۵ گرم می باشد.

راضی در ادامه اظهار کرد: براساس بررسی های صورت گرفته ۶۵درصد از پسماند های تولیدی تر و ۳۵درصد آن خشک می باشد و  ۲۵ درصد از پسماندهای تولیدی پردازش و  ۷۵ درصد باقیمانده بدون فرآیند پردازش مستقیما دفن می شوند و ۱۰ درصد در مبداء تفکیک می شوند.

مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در بخش دیگری از سخنانش به قوانین و مقررات و اسنادبالادستی حوزه پسماندهای عادی از جمله اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، قانون  برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون شهرداری، قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک و قانون حفاظت خاک اشاره نمود.

وی یاداور شد: براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها، غیر از صنعتی و ویژه، در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد.

راضی سپس به تشریح راهبردها و اقدامات اساسی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم که از سوی وزیر محترم کشور هم ابلاغ شده و در قالب قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی و با تشکیل کمیته پسماند در حال فعالیت می باشد، پرداخت و گفت: در این برنامه ها بر شکل دهی به زنجیره اقتصادی و پایدار مدیریت پسماند، انجام تکلیف قانونی تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری، توسعه فناوری و نوآوری در حوزه پسماند با هدف تحقق ارتقاء کیفیت و اثربخشی و ارزش‌افزوده در این فرآیند از طریق دستیابی شرکت‌های ایرانی به فناوری‌های به‌روز تاکید شده که این مورد مشتمل بر اقداماتی در خصوص تدوین الگوی تجهیزات باراندمان بالا ، دستیابی به فناوری‌های موردنیاز، تعیین مأموریت برای دانشگاه‌ها و پارک‌هاست.

وی در ادامه به سایر راهبردها و اقدامات اساسی مدیریت پسماند در دولت سیزدهم که از سوی وزیر محترم کشور ابلاغ شده از قبیل ارائه برنامه کامل در قالب تعریف و اولویت‌بندی  پروژه‌ها، آسیب‌شناسی و ارزیابی طرح‌های اجراشده تولید کمپوست، زباله‌سوز، دفن گاه ها و مانند آن‌ها و از نظر کیفیت، زمان اجرا، اثربخشی، موانع اجرایی و هزینه ها، تبیین مدل مالی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، ‌تعیین فرآیندهای گلوگاهی اجرای پروژه‌ها با هدف جلوگیری از بروز مشکلات قبلی،  ارزیابی عملکرد استان ها و شهرها، برگزاری همایش‌های منظم مجازی با شهرداری‌های کشور باهدف تبیین راهبردها، دریافت طرح‌های نوآورانه و تجربیات موفق شهرهای مختلف ارائه گزارشات ارزیابی و ایجاد هماهنگی و رقابت سازنده و ترویج و آموزش همگانی با هدف افزایش آگاهی های عمومی؛ اشاره نمود.