سخنگوی شهرداری تهران گفت: هیچ کدام از سوابق و اطلاعات شهروندان از حافظه‌های تهران من پاک نشده، دوربین‌ها هم روشن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی در صفحه شخصی خود از رصد آفلاین خدمات شهرداری تهران خبر داد.

وی نوشت: شهرداری همزمان در جبهه سایبری با دشمنان مردم ایران و برخی بداخلاقان داخلی در حال مبارزه است.

هیچکدام از سوابق شهروندان یا اطلاعاتی از حافظه‌ها پاک نشده، دوربین‌ها هم روشن است. تنها برخی خدمات به صورت آفلاین انجام می‌شود و در روزهای آینده تمام سرویس‌های آنلاین در دسترس خواهد بود.

اطلاعات شهروندان از «تهران من» پاک نشده است