عضو شورای شهر تهران گفت: لازم است که شهرداری تهران تمامی نیروهای متخصص و تجهیزات لازم را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم با رفع اخلال در سیستم‌ها شاهد فعالیت سیستم‌های شهرداری تهران باشیم.

وی ادامه داد: من خود شاهد بودم که از عصر پنجشنبه بخش‌های فنی در حال رفع این مشکل هستند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیش بینی ابزارهای لازم برای مقابله با چنین مشکل‌های گفت: کمترین درسی که از این حادثه می‌توان گرفت مقابله با مشکلات است و شهرداری تهران باید با حساسیت بسیاری تجهیزات و متخصصان را تأمین کند.