عضو شورای شهر تهران گفت: اگر به لیست ساختمان های ناایمن نگاه کنیم متوجه می‌شویم اکثر ساختمان های نا ایمن دولتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی، در تذکر پیش از دستور شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع ساختمان‌های نا ایمن در دستور کار قرار گرفته شده است، افزود: اگر به لیستی که منتشر شده است نگاه کنید متوجه می‌شوید اغلب ساختمان‌ها مرتبط با ساختمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و بیمارستانها است.

وی ادامه داد: در کنار ساختمان‌های بلند باید ساختمان‌های فرسوده را نیز مدنظر قرار داد زیرا این ساختمان‌ها در معرض خطر و آسیب‌های فوری هستند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ساختمان‌های بلند مرتبه و فرسوده همگی در معرض خطر هستند، گفت: شعار اصلی ما در شورای شهر تهران توجه به مناطق کم برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: ما باید بدانیم برنامه ما در شورای شهر تهران برای بافت فرسوده چیست بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران باید بدانم شهرداری تهران برای انجام برنامه‌های خود در رابطه با بافت فرسوده چه اقداماتی انجام داده است.