سخنگوی شهرداری تهران گفت: در ادامه سلسله قرارهای خدمت شهردار تهران روز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱، به منطقه ۱۳ می رود.

عبدالمطهر محمدخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار خدمت شهردار تهران، اظهار کرد: علیرضا زاکانی شهردار تهران در ادامه سلسله برنامه‌های قرار خدمت فردا به منطقه ۱۳ می‌رود.

وی ادامه داد: بازدید از پروژه‌های عمرانی منطقه، بازدید از پایانه جدید شرق، بازدید از مدل جدید مدیریت پسماند و سوله بحران، دیدار با نخبگان، دیدار با کارکنان شهرداری منطقه و حضور در منزل یکی از خانواده شهدا از جمله برنامه‌های شهردار تهران است.