لایحه تعیین هفت نفر از کارکنان رسمی شهرداری به عنوان قائم مقامان ذی حساب در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء موافق به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص معرفی هفت نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب که در جلسه شصت و چهارم شورا مورد بررسی قرار گرفته بود، به طور مجدد در جلسه شصت و ششم شورا به رأی گذاشته شد.

در این جلسه بنا به پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر تهران، افراد به معرفی و سوابق فعالیت خود در شهرداری تهران پرداختند.

در ادامه سهراب آزادواری به عنوان قائم مقام ذی‌حساب شهرداری منطقه ۵، مصطفی مستکانلو به عنوان قائم مقام ذی‌حساب شهرداری منطقه ۱۰، فاطمه آخوندی به عنوان قائم مقام ذی‌حساب شهرداری منطقه ۹، منصور عقیلی آشتیانی به عنوان قائم مقام ذی‌حساب شرکت شهر سالم، حامد منیعی به عنوان قائم مقام ذی‌حساب شهرداری منطقه ۶، داریوش وطن دوست به عنوان قائم مقام ذی‌حساب مؤسسه فناوران شهر و احمد نوروزی به عنوان قائم مقام ذی‌حساب یگان حفاظت انتخاب شدند.