معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: قرار بر این است که شهرداری ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و به مرجع قضائی اعلام کند و حتماً این گزارش به دادستانی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال بهرامی، در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به طرح جامع ایمنی گفت: طرح جامع ایمنی ۸ سال است که در دستور کار قرار گرفته و اگر این طرح مصوب شود آن زمان آتش‌نشان‌ها ضابط ایمنی خواهند شد و می‌توانند مستقیماً برخوردهای لازم را انجام دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: قرار بر این است که شهرداری ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و به مرجع قضائی اعلام کند و حتماً این آمار از سوی شهرداری به دادستانی اعلام خواهد شد.

وی گفت: بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری و قدیمی متأسفانه به لحاظ ایمنی مشکلاتی دارند و باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم یکی از علل‌های کمتر شدن کار معاونت پیشگیری برای صدور پروانه نیز به همین دلیل بوده است.