مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) گفت: تلاش کردیم برای کاهش مشکلات خانواده های عزادار و کاهش تجمع مراسم، سالن های سوگواری را تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غضنفری افزود: میانگین دفن در روز در قطعات حدود ۳۰ فوت است که برای جلوگیری از تجمع مردم در یک نقطه، ما محل دفن را در شش نقطه مختلف برنامه‌ریزی کردیم تا مانع از تجمع شویم.

مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا (س) ادامه داد: در عین حال ما تلاش کردیم برای کاهش مشکلات خانواده‌های عزادار و کاهش تجمع مراسم، سالن‌های سوگواری را تقویت کنیم با تقویت این سالن‌ها برگزاری مراسم سوگواری در قطعات کاسته می‌شود و مشکلات ناشی از برگزاری چند مراسم همزمان نیز به تبع آن کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در گذشته روی قبور آماده شده برای دفن، باز بود که این خودش باعث بروز مشکلاتی برای خانواده‌های سوگوار می‌شد اما در حال حاضر روی همه قبور پوشیده شده و سطح قطعات روز دفن آن انباشت خاک را ندارد و این امر برای رفاه عمومی و به منظور تسهیل در رفت و آمدها و منظر عمومی با بتون ریزی انجام شده است.

غضنفری گفت: با وجود این اقدامات، باید دو نکته را هم در نظر گرفت؛ تعداد قطعات روز دفن در بهشت حضرت زهرا (س) به دلیل محدودیت مکان، محدود است و ما نهایتاً دو قطعه روز دفن داریم. از سوی دیگر تعداد مراسم عزاداری روزانه آمار قابل توجهی است که این موارد باید لحاظ شود.