عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می خواهم که بانوان باردار یا مردانی که در انتظار فرزند خود هستند را تعدیل نیرو نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس سلیمانی، در تذکر پیش از دستور شصت و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، افزود: خوشبختانه مخازن پسماند به تازگی مناسب شده اند و به درستی جمع آوری می‌شوند.

وی ادامه داد: هفته گذشته شاهد کاشت درخت برای نوزادان تهران بودیم اما از سوی دیگر تعدادی از بانوان باردار یا مردانی که در انتظار فرزند خود بودند تعدیل شدند.

وی گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم بانوان باردار یا مردانی که در انتظار تولد فرزند خود هستند و فرزندی کمتر از یک ساله دارند را تعدیل نکند یا حداقل از ۶ ماه پیش این موضوع را به افراد اطلاع دهد.