معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ از ایمن‌سازی بزرگراه کردستان با اتمام عملیات خط کشی محوری این بزرگراه در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال در محدوده این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نخعی‌پور از ایمن‌سازی بزرگراه کردستان با اتمام عملیات خط کشی محوری این بزرگراه در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال در محدوده منطقه ۳ خبر داد و گفت: به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات بزرگراه مذکور و در جهت نگهداشت بهینه معابر بزرگراهی با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک در این محورها بالغ بر ۳۶ هزار متر خط کشی طولی انجام پذیرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ با بیان اینکه توجه به خطوط راهنمایی و رانندگی باعث کاهش حجم ترافیک، رعایت حقوق رانندگان و عابران پیاده و نیز رانندگی اصولی می‌شود، تصریح کرد: خط کشی طولی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها، خط کشی گذرگاه‌های عابر پیاده و نیز خط کشی سرعتکاه‌ها به موازات هم پیش می‌رود؛ زیرا هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند.

وی در پایان تأکید کرد: خط کشی‌های معابر و بزرگراه‌ها اهمیت به سزایی در تعیین سهم عبور و انضباط بخشی ترافیک دارند و در واقع زبان گویای شهرها بشمار می‌آیند.