شهردار منطقه۲ گفت: رمپ ولوپ دسترسی بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به بلوار شهید فرحزادی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهربه بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی از افتتاح مسیرهای دسترسی بزرگراه آیت‌الله رفسنجانی به شهید فرحزادی به‌مناسبت سال‌روز آزادسازی خرمشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر بخشی از حجم ترافیک میدان کتاب به‌واسطه تردد خودروهایی است که به دلیل فقدان مسیر راست‌گرد از غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به جنوب بلوار فرحزادی، مجبور هستند تا دو و نیم کیلومتر مسیر اضافه را از بلوار فرحزادی شمال طی کرده و وارد بلوار فرحزادی جنوب شوند.

شهردار منطقه ۲ فقدان مسیر راست‌گرد از غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به جنوب بلوار شهید فرحزادی، زمینه‌ساز گردش اضافی و افزایش بار ترافیکی در شمال بلوار فرحزادی و میدان کتاب دانست و افزود: با توجه وجود مجموعه‌های تجاری و مسکونی در این محدوده، ترافیک سنگینی در محدوده میدان کتاب، ورودی به خیابان سرو غربی را موجب می‌شود و نارضایتی شهروندان را ایجاد می‌کند.

وی در تشریح این طرح عمرانی گفت: احداث مسیر دسترسی غرب به جنوب تقاطع غیر همسطح بلوار فرحزادی با بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، پس از طرح‌های مطالعاتی صورت گرفته با همکاری سازمان مهندسی عمران شهرداری تهران و منطقه ۲ اجرا شده است.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در طرح جدید از مسیر غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی نرسیده به پل بلوار شهید فرحزادی، رمپ جدیدی به طول ۳۸۵ متر با عرض هفت متر ایجاد شد، تا تردد به سمت جنوب بلوار آسان و مشکل شهروندان پس از سال‌ها رفع شود.