مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب از رفع مشکل ‏ساختمان تجارت جهانی در ‎شهر آفتاب‬ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تقدسی نژاد مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب در صفحه شخصی خود از رفع مشکل ‏ساختمان تجارت جهانی در ‎شهر آفتاب‬ خبر داد.

وی‬ نوشت: ‏ساختمان تجارت جهانی در ‎شهر آفتاب فضایی معادل ۷۰ هزار متر دارد که در اختلاف بین شهرداری و سرمایه‌گذار سال‌ها بلاتکلیف بود که رفع مشکل شد این مجموعه ۸۰ درصد پیشرفت دارد و حدود ۶۰ هزار متر قابل استفاده بود که با فضای فعلی نمایشگاه بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مهیای ‎نمایشگاه کتاب است.