اولین مجمع سالیانه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران به فعالیت های مالی و انضباط اقتصادی سازمان بهشت زهرا(س) پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مجمع سالیانه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران با حضور جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، ابراهیم باقی مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، سعید غضنفری مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، اعضای هیأت مدیره این سازمان، اداره کل امور مالی و مجامع، نماینده معاونت اقتصادی و… برگزار شد.

در اولین مجمع که در سالن کنفرانس معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران برپا شد، اهم موضوعات سازمان بهشت زهرا (س)، برنامه‌ها و فعالیت‌های مالی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این جلسه که اولین مجمع سالیانه شهرداری تهران بود، روند فعالیت‌های مالی و انضباط اقتصادی سازمان بهشت زهرا (س) بعد از بررسی کارشناسی، مطلوب ارزیابی شد.

همچنین معاون خدمات شهری شهرداری تهران از تلاش‌ها و پیگیری‌های اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران تقدیر کرد.