شهردار منطقه ۱۹ تهران از تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور شهردار تهران و معاون وزیر راه و شهرسازی و تصویب طرح بازآفرینی ناحیه ۳ این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت گفت: پس از تشکیل جلسات و بازدیدهای متعدد اعضای کمیسیون ماده ۵ از سطح ناحیه ۳ و تصویب طرح بازنگری در کارگروه فنی، امروز جلسه‌ای با حضور شهردار تهران و معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران برگزار شد و این طرح مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت.

به گفته شهردار منطقه ۱۹ هدف از اجرای این طرح رفع مغایرت کاربری‌های موجود شکل گرفته، ساماندهی عرصه‌های ناکارآمد، تأمین خدمات برای شهروندان، جلوگیری از روند گسترش سکونت‌گاه های غیررسمی، تفکیک غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی است.

وی افزود: ساماندهی کوره‌های آجرپزی و فضاهای بی دفاع شهری، ارتقای سرزندگی، تحریک توسعه در منطقه و ایجاد فضای اشتغال پاک از دیگر اهدافی است که طرح بازنگری ناحیه ۳ منطقه ۱۹ دنبال می‌کند.

هدایت در ادامه ضمن قدردانی از اهتمام شهردار تهران به موضوعات و مشکلات ناحیه ۳ منطقه ۱۹ به عنوان یکی از نواحی ویژه شهر تهران، یادآور شد: طرح بازنگری ناحیه ۳ منطقه ۱۹ پس از تصویب نهایی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارسال شد تا پس از تصویب در این شورا اقدامات اجرای آن آغاز شود شاهد اتفاقات خوب برای جنوب شهر و شهروندان فهیم این منطقه باشیم.