مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: سالمندان تنها و دچار انزوا در سطح محلات شهر تهران از طریق خانه‌های سلامت شناسایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب، با اشاره به راه اندازی شورای راهبردی دبیرخانه سالمندان شهر تهران گفت: سالمندان یکی از گروه‌های خاص جامعه محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه جمعیت سالمندی در شهر تهران رو به افزایش است، توجه به موضوع و چالش‌های سالمندی در برنامه‌ریزی شهری بر اساس مصوبه شهر دوستدار سالمند ابلاغی سال ۱۳۹۱ و دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان ابلاغی ۱۴۰۰ حائز اهمیت است.

وی افزود: اداره کل سلامت شهر تهران از سال ۱۳۹۴ به عنوان دبیرخانه شهر دوستدار سالمند انتخاب شد، به همین منظور برنامه‌هایی از سوی اداره کل سلامت برای اجرای مصوبه مذکور جهت حفظ و ارتقا سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان، توانمندسازی آنان، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی با رویکردهای جدید شهردار تهران مبنی بر فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت برای سالمندان محترم تهرانی با در نظر گرفتن تبعیض مثبت نسبت به محلات کمتر برخوردار و نیازمند مداخله برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه سالمندان ادامه داد: اولین گام در این زمینه تشکیل و راه اندازی شورای راهبردی دبیرخانه سالمندان شهر تهران بود. همچنین تلاش شد تا برای توسعه کنشگری فعال سالمندان و توانمندسازی آنان به صورتی که بدانند، بخواهند و بتوانند نیز گام‌هایی برداشته شود.

صاحب با اشاره به توسعه کانون سالمندان شهر تهران و ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی ویژه سالمندان به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری پایتخت بیان کرد: برگزاری انتخابات کانون و انتخاب کنشگران فعال و دغدغه مند این حوزه، شناسایی سالمندان تنها و دچار انزوا در سطح کلیه محلات شهر تهران از طریق خانه‌های سلامت و کانون و همچنین راه اندازی مرکز فرآهنگ (سرای سالمندی) مرکز روزانه ارتقا سلامت و افزایش نشاط سالمندان از دیگر اقداماتی بود که در این دوره مدیریت شهری انجام شده است.

وی با اشاره به شناسایی سالمندان نیازمند و کم برخوردار توسط اعضای کانون سالمندان محله به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری تهران بیان کرد: افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی و … با انجام ویژه برنامه‌های بازی نشاط سالمندی، برگزاری تورهای گردشگری-تفریحی سلامت، پیاده روی سالمندان و جشن خاطره بازی سالمندان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل سلامت شهرداری تهران؛ پیگیری و نظارت بر دسترسی به خدمات اولیه سلامت به ویژه در محلات کم برخوردار نیز از دیگر برنامه‌های تبدیل تهران به شهر دوستدار سالمند است.