رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: مدیریت شهری می تواند از طریق همکاری با شرکت‌های دانش بنیان برنامه‌های خود را پیش ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد در جمع شهرداران منتخب استان‌ها گفت: مدیریت شهری در آغاز دوره فعالیت شورای ششم که با قرن جدید نیز همزمان شده، نیازمند گفتمان و راهبردهای جدیدی است تا مسیر توسعه را از طریق توسعه فناوری‌های نوین و دانش بنیان دنبال کند زیرا اینگونه فعالیت‌ها با اختصاص سرمایه اندک؛ اشتغال و درآمدزایی فراوانی به همراه دارد و قطعاً رضایتمندی شهروندان را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: چنانچه جهت‌گیری شرکت‌های دانش بنیان در عرصه مدیریت شهری به سمت ارائه طرح‌های نوین و تجاری سازی ایده‌های نوین حرکت کند، شهرداری‌ها و شرکت‌های دانش بنیان قادر خواهند بود استعدادها و نیروی انسانی نخبه جوان کشور را جذب و حفظ کنند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین در خصوص نقش و جایگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تحقق شعار سال گفت: از شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور انتظار می‌رود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار و همچنین تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان، تشکل‌ها و …، زمینه‌های تحقق شعار سال جاری را در عرصه‌های شهری و روستایی کشور، بیش از پیش فراهم کنند و در این خصوص اهم اقدامات قابل اجرا و پیگیری از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را می‌توان در بخش‌های آموزش و فرهنگ‌سازی، پشتیبانی و تسهیل‌گری و نهادی و زیرساختی طبقه‌بندی کرد.

جمالی نژاد گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای نظارت بر اقدامات و برنامه‌ها و فعالیت‌های شهرداری‌ها و شوراها و دهیاری‌ها به سمت پیاده سازی سیستم‌های هوشمند حرکت می‌کنند و این امر در دولت سیزدهم با جدیت دنبال خواهد شد تا به معنای واقعی شاهد جلوگیری از تخلفات و شفاف سازی و همچنین ارتقای رضایت مردم باشیم.

وی همچنین از تشکیل جلسات کارشناسی پیرامون آسیب شناسی و انتقال تجربیات بخش‌های مختلف وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها با حضور شهرداران منتخب کشور در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: نظرات و پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات در قالب لوایح، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرایی تدوین و ابلاغ خواهد شد یا برای سیر مراحل تصویب به دولت و مجلس محترم تقدیم می‌شود.