معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از اجرای پویش ملی “ایران سرسبز- ایران قوی” در هفته درختکاری در شهرها و روستاهای سراسر کشور خبر داد و تاکید کرد: شهرداریها بر اساس قانون هوای پاک ملزم به برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه فضای سبز شهری در همکاری با دستگاه های متولی این امر در محدوده و حریم شهرها می باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که یکشنبه ۱۵ اسفند در حاشیه غرس درخت توسط وزیر کشور سخن می گفت، افزود: در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون هوای پاک، امسال در یک اقدام هماهنگ و یکپارچه پویش ملی “ایران سرسبز- ایران قوی” به منظور بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد، بسیج محلات و گروه‌های جهادی برای کاشت درخت، ایجاد بوستان‌های جدید و پایش و بهسازی وضعیت باغچه‌های خانگی و درختان موجود در حاشیه معابر عمومی و … اجرا می شود.

وی در ادامه به قانون هوای پاک اشاره کرد و توضیح داد: در این قانون با هدف افزایش سرانه فضای سبز شهری تاکید شده که شهرداری های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ مترمربع برسانند.

وی با اشاره به بحران منابع آبی در کشور اضافه کرد: بر اساس قانون هوای پاک، توسعه فضای سبز می بایستی از سوی مدیریت شهری  با همکاری وزارت نیرو با بهره گیری از بازچرخانی منابع آبی و پساب شهرها و روشهای نوین آبیاری و با استفاده از گیاهان کم نیاز آبی، مقاوم و سازگار با اقلیم صورت پذیرد.

جمالی نژاد همچنین عنوان نمود: بر اساس ماده ۲۷ قانون هوای پاک،  وزارتخانه های جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه فضای سبز شهری در ارتقاءکیفیت محیط زیست و ارائه خدمات اجتماعی و اکولوژیکی به شهروندان نقش بسزایی داشته و توجه به آن در مدیریت شهری خصوصاً در شهرهای بزرگ که با پدیده آلودگی هوا مواجه می‌باشند حائز اهمیت است، گفت: تحقق این موضوع در کشور، نیازمند هم افزایی، همدلی و همکاری مستمر تمامی دستگاه‌های متولی فضای سبز مندرج در قانون هوای پاک با جلب مشارکت موثر اقشار مختلف مردم، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها و ارایه آموزش های شهروندی است.