شهردار تهران از ایجاد قرارگاه ویژه اربعین به منظور انجام کار زیرساختی و تسهیلات قبل از مرز در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در نشست‌های تخصصی هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزیده در مهرواره هوای نو در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های شهرداری برای چهره فرهنگی و اجتماعی شهری در حد و تراز پایتخت ام القرای جهان اسلام و چگونگی تعاملات با بخش‌های مردمی و فرهنگی کشور، توضیح داد: در رویکرد غربی توجه به این است که انسان در نسبت‌های چهارگانه، جای خدا نشسته است و طبیعت را تسخیر کرده و جامعه را جمع جبری می‌داند. به طوری که لذت حداکثری فرد در آن مدنظر است. در مقابل در نگاه انقلاب و اسلام انسان خلیفه الهی و طبیعت امانت خدا در دست انسان و جامعه یک هویت مستقل است که سمت جامعه معنوی سیر می‌کند و فرد می‌تواند به سمت بی نهایت و ائمه معصومین پیش رود. در جامعه اول اقتصاد و در جامعه دوم فرهنگ زیر بنا است.

شهردار تهران افزود: تهران بر مبنای کالبدی شکل گرفته و بی توجهی به فرهنگ و روح آسیب‌های جدی به شهر وارد کرده است؛ شهرداری یک مجموعه اثر گذار است و باید از نگاه تک بعدی به شهر عبور کنیم و به روح شهر نیز توجه کنیم و مقدمات این کار فراهم شده است.

نقش اثرگذار تشکل‌های دینی در تعریف کارکرد و هویت جدید پایتخت

وی ادامه داد: چشم انداز تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام را برای خود در نظر گرفتیم که برای رسیدن به آن باید تهران پوست اندازی کند. هم در بعد کالبدی هویت معماری ایرانی اسلامی و هم در بعد روحی و در جنبه‌های معنوی یک سبک زندگی ایرانی-اسلامی را در جامعه نمایندگی کند. با تحولات جدی زیرساختی و توجه به جنبه‌های تبلیغی و بصری و هم پیوستگی با کانون‌های اثر گذار نقشه راهی ترسیم کردیم و گفتمان خدمت و پیشرفت را مدنظر قراردادیم. به طوری که جنس مدیریت مشارکتی را جایگزین جنس مدیریت قبل کردیم تا هویت و کارکرد جدیدی برای شهر تهران داشته‌باشیم. در این مسیر نقش هیأت و تشکل‌های دینی را اثرگذار می‌دانیم و بر اساس آن خودمان را مکلف می‌دانیم که همکاری با آنها را دنبال کنیم.

زاکانی درباره برنامه‌های شهرداری برای استفاده از نخبگان و فرهیختگان سراسر کشور گفت: در این رابطه سطوح مختلف تعریف کردیم؛ در سطح اول ناظر به دستگاه‌ها و مسئولان ظرفیت‌های آنها را درخدمت شهر قرار می‌دهیم، سطح دوم از طریق ایجاد قرارگاه‌ها است و پیرامون یک موضوع مسئولان متولی را کنار هم قرار دادیم و به هم کمک می‌کنیم تا کار کنیم. سطح سوم از طریق ساماندهی نخبگان و پیوستگی آن با نیازهای خودمان برای تحول در شهر است. بر همین اساس مرکز مطالعات شهرداری را به ایجاد خروجی نظری مکلف کردیم تا در یک سامانه نظرات نخبگان را جمع کند و پایه بالایی از فکر و اندیشه را با کل کشور به اشتراک بگذارد.

شهردار تهران با اشاره به ایجاد زمینه مناسب از طریق اندیشه ورزی، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به دلیل روزمرگی است و راه برون رفت از آن ایجاد یک فکر تازه است، لذا در تمام سطوح، پیوستگی با نخبگان را برقرار می‌کنیم و لایه‌های اجتماعی تشکل‌ها می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. ساماندهی محلات در توان موثرین محلات است. ۳۵۳ محله در تهران داریم و ایجاد تعلق مکانی برای ما موضوعیت دارد. تهران با وجود ظرفیت‌های بی نظیر به جز پایتخت بودن هویت ثانویه ندارد. لذا برای آن لژنه های مؤثر محلی را زمینه سازی می‌کنیم که در آن نقش موثرین محلات مساجد و هیأت‌ها نقش بالایی است. از طریق پیوستگی هیأت، مدرسه، خانواده و مساجد ۵۲ جشنواره را در سال دنبال می‌کنیم؛ برای ما مهم است از الگوهای کشور برای اصلاح شرایط تهران استفاده کنیم.

از طریق سرای محلات داشته‌های شهرداری در اختیار موثرین محله قرار می‌گیرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات هیأت‌ها به ویژه هیأت‌های بانوان و کمک شهرداری به هیأت‌ها تصریح کرد: در محلات مسیری را دنبال می‌کنیم که داشته‌های خود را سرای محلات در اختیار موثرین محل قرار دهیم و کلیه ظرفیت‌های شهرداری را در خدمت مجموعه مردم قرار دهیم تا با پیوستگی با مردم اهداف عالی شهر را دنبال کنیم. هیأت بانوان از موضوعاتی است که نسبت به آن غفلت شده و ظرفیت بانوان و خانواده در قوام بخشی به جامعه از مسائلی است که بی توجهی جدی نسبت به آن صورت گرفته است، لذا در بخش بانوان و زنان، بحث «تهران خانواده» را دنبال می‌کنیم تا خانواده به عنوان کوچک‌ترین و مؤثرترین سلول جامعه مورد توجهی قرار گیرد.

زاکانی یادآور شد: مکلفیم در سطح اول هیأت فرامنطقه ای را تقویت کنیم و در سطح دوم رونق دهی به هیأت‌های محلات و بانوان نیز از وظایف ما است. ایده‌های بزرگی را دنبال می‌کنیم چرا که انقلاب و اسلام بزرگ است و برای تحقق این مسیر نیاز به مشارکت و میدان دادن به مردم به عنوان اساس انقلاب داریم تا آنها میدان دار تحولات شوند. امروز نزاع ما با جریان رقیب و دشمن حول موضوع برچسب ناکارآمدی زدن به نظام اسلامی است. نظامی که با این استحکام داخلی و منطقه‌ای عین کارآمدی است به طوری که جهان در آن مانده اما این تبلیغات وجود دارد که البته این مسأله به دست مردم حل می‌شود. ما به عنوان یک نهاد اثر گذار اجتماعی و شما به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگی باید دست به دست هم دهیم تا الگویی اثرگذار و پیشرو را فراهم کنیم. در این مسیر توجه به زنان و دختران را به طور جد در شهرداری پیگیری می‌کنیم.

تعریف همکاری شهرداری و هیأت‌های مذهبی در سه سطح

شهردار تهران گفت: باید همکاری با هیأت و تشکل‌های دینی را در سه سطح تعریف کنیم. نخست اینکه نیازها را عرضه کنیم که در این نیازسنجی نیز شما می‌توانید به ما کمک کنید و این می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که نیازهای شهر را بشناسیم. در سه محور شهر، شهروند و شهرداری مهم شهروند است و اتفاقات در شهر و شهرداری باید برای رشد و تعالی شهروند رقم بخورد؛ نکته دوم این است که کار مشترک تعریف کنیم، شهرداری باید از یک نهاد خدماتی صرف به نهاد خدمتگزار اجتماعی تبدیل شود و نسبت به موضوعات حساسیت داشته باشد؛ رفع نیازها و ارتقای سرمایه‌ها با این همکاری سبب می‌شود تا شهرداری نیز ارتقا پیدا کند؛ سطح سوم پشتیبانی است که آن را تکلیف و وظیفه خود می‌دانیم. اثرات این کارها و همکاری‌ها می‌تواند این باشد که تحول و تغییر در زیر پوست جامعه رقم بخورد و ساخت‌های اساسی جامعه ارتقا پیدا کند. ضمن اینکه فضا سازی محیطی نیز می‌تواند در متن کار اثر گذار باشد.

وی درباره سوالی درباره برنامه‌های شهرداری تهران برای مراسم اربعین امسال بیان کرد: مراسم اربعین موضوعی فرا ملی و حتی جهانی است که می‌تواند مقدمات ظهور را فراهم کند. بنابراین باید دقت داشته باشیم و کمک کنیم که بهتر انجام شود. در این رابطه سلسله اقداماتی از قبل وجود داشت از جمله رفت و روب، ارائه خدمت، ایجاد موکب ها و تسهیلات. در مجموعه شهرداری قرارگاهی را ایجاد کردیم که بنای آن این است که کار زیرساختی کنیم و جنبه‌های کارسازی و ایجاد تسهیلات قبل از مرز را نیز به صورت جدی دنبال کنیم. کمک کردن به ایجاد یک فراگیری و میل به حرکت در این مسیر از اهداف اصلی شهرداری است. خودمان را موظف می‌دانیم در موضوع اربعین چیزی کم نگذاریم و آمادگی کامل داریم هم به صورت عمومی و هم به صورت خاص در این باره برنامه ریزی داشته باشیم.

زاکانی ادامه داد: ترافیک و آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی موضوعی است که به صورت جدی در دستور کار است، در اتوبوسرانی حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در حال ارائه خدمت هستند که بخشی از آنها فرسوده هستند، ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس امسال اضافه می‌کنیم و در بحث تاکسی نیز ۱۰ هزار دستگاه تاکسی نوسازی می‌شوند و در مترو نیز این اقدامات تشدید شده است چرا که تا جایی که حمل ونقل عمومی به نقطه مطلوب نرسد مشکل ترافیک حل نمی‌شود.

امسال تحول جدی در مجموعه پسماند صورت می‌گیرد

شهردار تهران در ادامه در خصوص موضوع پسماند توضیح داد: در پسماند پیمانکاران جز، منطقه‌ای و فرامنطقه ای را به ۸ پیمانکار و مجموعه با ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری رساندیم تا شهر را از این وضعیت نجات دهیم. ۵۵۰۰ تن زباله در روز تولید می‌شود که ۶۷ درصد به آرادکوه می‌رود و باید این میزان به ۵ تا ۱۰ درصد برسد. امسال ۴ مورد از این مجموعه‌ها در پسماند راه اندازی می‌شوند.

وی درباره برنامه قرار خدمت نیز بیان کرد: از هفته‌های آینده مجدداً این برنامه اجرا می‌شود و به جای پنجشنبه‌ها، دوشنبه‌ها برگزار می‌شود تا بعد از آن در مسجدی با مردم دیدار کنیم.

زاکانی افزود: در قرارگاه اجتماعی تا کنون ۷۳۰۰ معتاد جمع آوری و به کمپ‌ها منتقل شدند و بعد از آن به سراغ رسیدگی به وضعیت خانواده‌های معتادان و کودکان کار و خیابانی می‌رویم.

شهردار تهران عنوان کرد: موضوع حجاب و عفاف امری اساسی در شهر تهران است که برای آن نیازمند اقدام در سطوح مختلف هستیم. باید در دولت و شهرداری راهی برای مسیر مواجهه درست با این موضوع داشته باشیم و باید این کار را تبدیل به یک جریان عمومی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه ما نیاز به حیات مستمر دارد که نقش هیأت نقش شورآفرین و مؤثری است؛ تجربه ساختارمندی و کادر پروری برای انقلاب از طرف هیأت می‌تواند به کشور کمک کند؛ همچنین در رشد یافتگی فردی نیز هیأت نقش دارند و علاوه بر این هیأت با نوآوری‌هایی بار اجتماعی خود را به دوش می کشند مانند اقداماتی که در کرونا و سیل انجام دادند؛ هیأت‌ها باید در جهاد تبیین و جهاد خدمت پیشتاز باشند و در جهاد پیشرفت وظایف جدی را برعهده بگیرند؛ در جنگ ترکیبی که بر علیه ما وجود دارد هیأت می‌توانند نقش آفرین اساسی باشند تا منشأ امید و انگیزه و خدمت باشند؛ نقش هیأت‌ها بی بدیل و بی نظیر است و ما خود را مکلف می‌دانیم که بهترین مسیر برای رشد جامعه که همانا مسیر توسل به سیدالشهدا است را دنبال کنیم.