شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جریان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای این سازمان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت با حضور شهرداران منتخب استان‌ها تشکیل و با رأی آن‌ها شهرداران عضو شورای سازمان انتخاب شدند.

در این انتخابات که در سالن اجتماعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، پس از تشکیل هیأت رئیسه نظارت بر انتخابات متشکل از پنج شهردار منتخب استان‌ها، تعدادی از شهرداران منتخب استان‌ها نامزدی خود برای عضویت در شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را اعلام و سوابق کاری و برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه بیان کردند.

سپس با رأی شهرداران منتخب استان‌ها، سه عضو اصلی شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزیده شدند که عبارت بودند از یعقوب هوشیار شهردار تبریز، سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد و علی قاسم زاده شهردار اصفهان.

همچنین سه عضو علی البدل شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز انتخاب شدند که به ترتیب عبارتند از عطاءاله جوکار شهردار لامرد، رحیم جافری شهردار درود و ارسطو گویلی شهردار سقز.

شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از جمله ارکان این سازمان بوده و متشکل از معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به عنوان رئیس شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و ۳ نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران است.