مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: روز جمعه پیاده روی عظیم خانوادگی در شهر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صاحب، در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت سلامت، افزود: بی بدیل ترین و مهم‌ترین نعمت سلامت است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته سلامت گفت: تمامی برنامه‌های سلامت در محور خانواده است متأسفانه دچار فاجعه جمعیتی هستیم و تمامی برنامه‌های ما باید حول محور چهار فرزند باشد.

صاحب اظهار کرد: کسی که میل به بزه و خشونت داشته باشد از نظر ما بیمار است و این یعنی تاکید ما در حوزه سلامت روح و روان افراد است و اگر روح سالم باشد حال فرد خوب است.

وی با بیان اینکه بیش از هزار برنامه در هفته سلامت برگزار می‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه شاخص است که یکی از آنها پیاده روی شهر تهران در روز جمعه با حضور وزیر بهداشت، وزیر ورزش و شهردار است.