عضو شورای شهر تهران گفت: اکنون که راه‌آهن زیر زمین رفته است، دیگر حریم در آن معنایی ندارد و باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی، در تذکر پیش از دستور شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، افزود: در منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران مردم رنج سفرهای قطار را می کشند اما با توجه به اقدامات صورت گرفته اما هنوز حریم راه آهن وجود دارد.

وی ادامه داد: ۳ دهه است که مظلوم ترین مردم دچار مشکل شده‌اند و ۱۳ هزار پلاک دچار مشکل هستند.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: مردم ما همیشه پای کار هستند اما اکنون دچار مشکل هستند زمانی که راه آهن زیر زمین رفته است دیگر حریم معنایی ندارد و باید این مشکل برطرف شود.

کاشانی درباره هیأت تخلف رسیدگی به کارکنان شهرداری گفت: جلسه‌ای در این رابطه با حضور شهردار تهران برگزار و گزارشاتی در این باره واصل شده است.