شمس احسان گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران باید سلامت شهروندان تهرانی را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان در تذکر پیش از دستور شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سلامت مهمترین موضوع زندگی افراد است گفت: بر همین اساس شهر با سلامت افراد درگیر است.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری باید سلامت شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد زیرا در سند توسعه شهرداری به مسئله سلامت پرداخته شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز با اهداف و سیاست‌های مورد نظر در شهر تهران فاصله داریم گفت: وضعیت سلامت روان شهروندان تهرانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید در این حوزه برنامه‌های عملیاتی داشته باشیم و این برنامه‌ها نیز باید برای بهبود روابط عاطفی و خانوادگی باشد.

شمس احسان درباره کانون‌های اجتماع محور گفت: انتظار ما این است که با سازماندهی گروه‌ها کار را به گونه‌ای جلو ببریم که اقداماتمان مشخص باشد و مسئولان خانه‌های سلامت که بازوان اجرایی ما در مناطق هستند نیاز به بازآموزی دارند.