عباسی گفت: تقویت درمانگاه‌های شهرداری تهران باید در دستور کار باشد همچنین سازمان مدیریت بحران شهرداری باید در پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیر وارد عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه درمانگاه‌های شهرداری باید کیفیت داشته باشند اظهار کرد: تقویت درمانگاه‌های شهرداری تهران باید در دستور کار باشد همچنین سازمان مدیریت بحران شهرداری باید در پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیر وارد عمل شود.

وی ادامه داد: باید سازمان مشخصی ایجاد و تمهیدات لازم اتخاذ شود تا فعالیت گسترده، متنوع و اثربخش معاونت اجتماعی شهرداری تهران در عرصه سلامت محرز شود.

عباسی با اشاره به حوزه پسماند گفت: توجه به پسماند نقش مؤثری در سلامت شهروندان دارد و نحوه جمع‌آوری، دفن زباله‌ها و تفکیک آنها ها نقش مهمی در ایجاد سلامت شهر تهران دارد.