آیین مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و شهرداری تهران عصر امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این مراسم تفاهم‌نامه مشترک وزارت راه و شهرداری تهران برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی توسط رستم قاسمی و علیرضا زاکانی امضا شد.