شکفته با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در شهرها و روستاها پیشنهاد کرد با ایجاد یک تفاهم نامه مشترک، فضای باز مدارس در فصل ها و شیفت های تعطیلی با تجهیز امکانات ورزشی توسط شهرداری ها و دهیاری ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

علی شکفته نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به کمبود سرانه ورزشی در این استان، گفت: متوسط سرانه فضای ورزشی برای هر فرد، یکی از شاخص های توسعه ورزشی در کشورهای مختلف است که در جهان ۲٫۵ متر برای هر نفر است اما در ایران و براساس برنامه برنامه پنجم توسعه این فضا باید برای هر نفر به یک متر مربع می رسید که این هدف تحقق نیافته است. 

 

وی افزود: مهمترین برنامه برای سلامت افراد جامعه فراهم کردن زیرساخت های ورزشی است و اگر بخواهیم زمینه های مناسب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان را در جامعه فراهم کنیم باید بهترین سرمایه گذاری ها را روی فضاهای ورزشی داشته باشیم اما در شرایط کنونی، فضاهای ورزشی جوابگوی نیازهای جامعه نیست.

 

نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان ها با تأکید بر مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه ایجاد فضاهای ورزشی، اظهار داشت: بخش خصوصی و سرمایه گذاری افراد و شرکت های مختلف، یکی از مهمترین راهکارها برای تامین بودجه طرح های کلان است که می تواند راه را برای توسعه فضاهای ورزشی هموار کند. البته نمی توان گفت که بخش خصوصی در زمینه ساخت ورزشگاه یا مجموعه ورزشی ها غیر فعال است، این مشکلات فراوان است که مانع فعالیت جدی تر بخش خصوصی می شود. 

 

شکفته در پایان و در راستای جبران کمبود فضاهای ورزشی در شهرها و روستاها پیشنهاد کرد با ایجاد یک تفاهم نامه مشترک، فضای باز مدارس در فصل ها و شیفت های تعطیلی با تجهیز امکانات ورزشی توسط شهرداری ها و دهیاری ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد.