با اصلاح زمانبندی چراغ‌های راهنمایی تقاطع شهید دکتر آیت، فاز تمام قرمز برای عبور بدون خطر شهروندان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ با اعلام این خبر گفت: تقاطع خیابان شهید دکتر آیت یکی از نقاط حادثه خیز و پرخطر در محدوده شهری منطقه ۸ بود.

وی افزود: برای ایمن شدن تردد شهروندان و مسافران، تیم مدیریت شهری شهرداری منطقه ۸ اقدامات ترافیکی خود را در چند محور در این تقاطع انجام داد.

تنهایی تصریح کرد: با جمع‌آوری ایستگاه شهید دکتر آیت شرقی و انتقال و تجمیع آن با ایستگاه شهید دکتر آیت غربی در خیابان دماوند توسط شهرداری منطقه ۸ در این نقطه حادثه خیز، امکان تمرکز، ایمنی و جلوگیری از پراکندگی عابرین و مسافران دورن شهری و کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداشت فراهم شد.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: بعد از تجمیع و رفع این مشکل در سطح محدوده در اقدامی نو و برای اولین‌بار در پایتخت اصلاح زمانبندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع خیابان شهید دکتر آیت صورت گرفت.

تنهایی افزود: هدف از انجام این زمانبندی اجرای فاز تمام قرمز برای خودروها است که در این فاز، تمام چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به مدت ۲۰ ثانیه قرمز می‌شوند و در این مرحله چهار طرف تقاطع بسته و امکان عبور بدون خطر عابرین و شهروندان امکان پذیر می‌شود.