مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ درجات جدید ۶۴ شهرداری طی سال ۱۴۰۰ از سوی دکتر وحیدی وزیر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رضا مهدی زاده ضمن بیان این مطلب گفت: پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به درجه بندی طی شش نوبت کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها که سال ۱۴۰۰ در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تشکیل گردید، درجات جدید تعیین و یا ارتقاء یافت و از سوی وزیر محترم کشور به استانداران ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: ارتقاء درجه شهرداری ها به استناد تبصره (۳) ماده (یک) آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب (۱۳۷۰/۴/۱) هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره (۳۴۷۹ مورخ ۹۴/۱/۱۹) به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده، انجام می شود.