شهرداری منطقه ۱۲ با تاکید بر اینکه یادمان محل ترور شهید مطهری در محل خود برقرار است، اعلام کرد: تابلوی شرح حال زندگی این شهید به‌سرقت رفته است. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۱۲ در پاسخ به حواشی ایجادشده در مورد جدا کردن یادمان محل ترور شهید مطهری توسط شهرداری این منطقه، اعلام کرد: این یادمان همچنان در محل نصب خود یعنی کوی پارک امین‌الدوله، نبش کوچه هفدهم واقع در ناحیه ۶ شهرداری منطقه ۱۲ برقرار است.

آنچه هم‌اکنون در محل نصب خود موجود نیست، تابلوی شرح حال زندگی شهید مطهری به شمار می‌رود که این تابلو در چهارراه آبسردار، نبش کوی پارک امین‌الدوله نصب شده بود و متأسفانه به سرقت رفته است.