عضو شورای شهر تهران طی بازدیدی از شهرداری منطقه ۱۷ با پرسنل و کارکنان این منطقه از شهرداری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در جریان بازدید از شهرداری منطقه ۱۷ از نزدیک با پرسنل شهرداری این منطقه دیدار و درباره مشکلات و مسائل آنها گفتگو کرد.

این عضو شورای شهر تهران به همراه شهردار منطقه ۱۷ و تعدادی از مدیران شهری از معاونت‌های شهرسازی و معماری، معاونت مالی و اقتصاد شهری، حوزه شهردار، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی دیدار کرد و با پرسنل این مجموعه‌ها گفتگو کرد.

امانی حین بازدید از معاونت شهرسازی و معماری با تعدادی از شهروندان و پیمانکاران حاضر در این معاونت، دیدار و درباره مسائل آنها گفتگو کرد.