نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها با اشاره به از میان رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی در شرق استان کرمان، توسعه همه جانبه روستاها را از عوامل اصلی کاهش حاشیه نشینی در شهرها دانست.

علیرضا عباس زاده نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حاشیه نشینی در محدوده شهرها را از مشکلاتی دانست که ریشه در مهاجرت از روستاها به شهر دارد که رد آن را باید در نبود شغل و از بین رفتن کشاورزی در روستاها جست و جو کرد.

وی در این زمینه گفت: توسعه روستاها، موجب کاهش حاشیه نشینی می شود و لازم است مسئولان با درانداختن طرحی نو و استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان امر، تدابیری اتخاذ نمایند تا روستاییان با امید به آینده از مهاجرت منصرف شوند چرا که اغلب این مهاجرت ها به دلیل مشکلات مالی، به سکونت در حاشیه شهرها می انجامد.

نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها در تبیین این موضوع به خشکسالی های اخیر و کمبود بارش در شرق کرمان اشاره کرد و اظهار کرد: خشکسالی، باعث نابودی کشاورزی در شرق کرمان شده و نتیجه آن خالی از سکنه شدن روستاها و کاهش محصولات کشاورزی و دامداری است.

عباس زاده، اشتغالزایی از طریق شیوه های نو از جمله ایجاد کارگاه های کوچک زودبازده، فراهم آوردن خدمات و امکانات خدماتی، بهداشتی، رفاهی و بازنگری در طرح های هادی روستایی را از جمله راهکارهای اساسی برای ترغیب روستایی ها جهت جلوگیری از مهاجرت برشمرد و تاکید کرد: مسئولان با نگاه دقیق تری به این مسئله رسیدگی کنند چرا که حاشیه نشینی ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.