شهردار منطقه یک از رفع اسنداد خیابان شهید قاسمی (گلستان) در محله اقدسیه خبر داد و گفت: هر گونه انسداد و کنترل معابر مرتبط با موضوعات امنیتی نیاز به اخذ مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، چهارشنبه ۱۸ فروردین، با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک و محمد حسین جعفری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه یک (الهیه)، درهای شمالی و جنوبی خیابان شهید قاسمی (گلستان) در محله اقدسیه جمع آوری و ۸۴۰ متر رفع انسداد شد.

در این بازدید شهردار منطقه یک در جمع تعدادی از اهالی این خیابان گفت: این اقدام توسط برخی ساکنان در راستای ویژه شدن، تبعیض و ارزش افزوده فزاینده ملک خود در کوچه‌های اختصاصی انجام شده است که هر گونه انسداد و کنترل معابر مرتبط با موضوعات امنیتی نیاز به اخذ مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) را دارد که در خصوص این خیابان هیچ گونه مصوبه‌ای موجود نیست.

وی افزود: این اقدام قانونی در اجرای تبصره یک ذیل بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همچنین تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری که معابر و کوچه‌های عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری هستند و مستند به ماده ۴۶ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حفظ و حراست از اموال عمومی و مهیا ساختن برای استفاده عموم از وظایف شهرداری تعیین شده است مبنی بر اینکه سد معابر عمومی ممنوع و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن این معبرها به وسیله مأمورین خود راسا اقدام کند.

حاجوی افزود: طومار اهالی کوی شهید قاسمی به شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه‌های نظارتی مبنی بر خروج این خیابان از انحصار بسیار زیاد بوده و شهرداری منطقه یک در راستای احقاق حقوق عامه و پس از جلسات متعدد و اخطارهای لازم اقدام قانونی را به عمل آورد.

حاجوی تاکید کرد: موضوع لزوم رفع انسداد از خیابان اصلی با پنج ابلاغ قانونی از سوی شهرداری به امنای خیابان در اسفندماه ۱۴۰۰ طی سه جلسه با حضور شهردار ناحیه، کلانتری ۱۲۳ نیاوران با هیئت امنای ساکنین مطرح و مهلت‌های لازم داده شد که نتیجه‌ای دربرنداشت که در ابلاغیه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به شهرداری تهران مبنی بر نصب موانع فیزیکی در معابر، در بهمن ماه ۱۴۰۰ مجدد از شهرداری برای اعمال قانون مطالبه شده است.

در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ رئیس وقت کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران بازگشت به طومار اهالی محله کوی شهید قاسمی گلستان در نامه‌ای به شهرداری منطقه یک، خواستار رفع و جمع آوری درهای آهنی خیابان گلستان اقدسیه را خواستار شده بود.