نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: برج آزادی تهران به اعمال یک مدیریت واحد نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر پرویز سروری در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میدان آزادی یکی از نمادهای هویت‌بخش کشور و تهران است، اظهار کرد: میدان آزادی برای تمام مسئولین موضوع مهمی است و بحث ساماندهی آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های برج آزادی یکی از اهداف جلسه شورا بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بحث‌های خوبی در این زمینه انجام شد، خاطرنشان کرد: قرار بر این شد طرح مطالعاتی که پیش از این صورت گرفته توسط شهرداری تکمیل شود و هماهنگی با همه دستگاه‌ها صورت بگیرد و کار مشترکی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برج آزادی با رعایت تمام نکات انجام شود.

وی همچنین تصریح کرد: تا شش ماه شهرداری مهلت دارد طرح مطالعاتی را به سرانجام برساند و پس از ارائه، طرح در کمیسیون‌ها بررسی و در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب می‌رسد.

سروری با بیان اینکه ما به مدیریت واحد در برج آزادی نیاز داریم و هر دستگاه مسئولیت روشنی داشته باشد، گفت: این طرح کمک می‌کند که یک بهره‌برداری مناسب در میدان آزادی صورت بگیرد.