وزیر کشور با بیان اینکه ارزیابی های دقیقی از میزان و حجم خسارت های وارد شده از مناطق جنوبی استان کرمان به عمل آمده است؛ خاطرنشان کرد: با انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نظیر ایجاد یک سیل بند بزرگ به دنبال جلوگیری از اتفاقات مشابه هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی در پایان نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان که با حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد در گفت و گو با خبرنگاران به بیان مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده پرداخت و گفت: در نشست امروز تصمیمات مهمی راجع به ایجاد سیل بند در بالادست زمینهای کشاورزی، پرداخت خسارت به بخش های آسیب دیده نظیر حوزه کشاورزی و دام ها اتخاذ شد.

دکتر وحیدی با بیان اینکه با تمام تلاش به دنبال جبران خسارت های رخ داده به هموطنان عزیز سیل زده هستیم؛ خاطرنشان کرد: روند امداد رسانی به نحو موثر و مطلوبی از سوی دستگاههای ذی ربط صورت گرفته و تقریبا همه راهها برای کمک رسانی باز شده است و اندک مسیرهایی که در روستاها هنوز مسدود است هم تلاش ها برای بازگشایی اش در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تصمیم گیری های جدی در رابطه با کارهای بلندمدت و مطالعاتی درخصوص جلوگیری از بروز مجدد سیلاب اتخاذ شد؛ تصریح کرد: ایجاد یک سیل بندی با عنوان جیرفت با طول ۱۵۰ کیلومتر در  نشست امروز تصمیم گیری و منابع مالی اش هم تعیین شد.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود گفت: اقدامات جدی با متولی گری دستگاههای ذیربط با محوریت ترمیم خانه ها و راههای روستایی و  چاههای آسیب دیده کشاورزی  انجام می گیرد.

وی در پایان گفت: با توجه به مصوبه اخیر دولت برای بازسازی مناطق سیل زده، در  اولین فرصت در هفته آینده برای کمک به روند بازسازی مناطق سیل زده در هیات دولت تصمیم گیری های لازم اتخاذ می شود.