رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع قطع درختان و ضرب و شتم نیروهای شهرداری توسط دانشگاه تهران خواستار حضور شخص رییس دانشگاه تهران به صحن شورا جهت پاسخگویی در خصوص تخلفات رخ داده در مرکز لرزه نگاری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، احمد صادقی در پنجاه و ششمین جلسه شورا با اشاره موضوع قطع درختان از سوی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران در منطقه ۳ و نیز ضرب و شتم نیروهای شهرداری تهران در راستای اجرای قانون گفت: دیروز متاسفانه شاهد برخورد نیروهای مجموعه دانشگاه تهران با نیروهای خدوم شهرداری تهران بودیم که برای اجرای قانون و جلوگیری از قطع درختان در آن محل حاضر شده بودند.

صادقی افزود: به نظر این موضوع نیاز به اقدامی فراتر از تذکر در صحن شورا دارد و می بایست شخص ریاست دانشگاه تهران به صحن شورا دعوت شوند و پاسخگوی این موارد باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: ریاست دانشگاه تهران باید پاسخگو باشند که به چه دلیل نیاز است درختان را قطع کنند و به چه حقی نیروهای خدوم شهرداری را ضرب و شتم کرده اند.

صادقی ادامه داد: ما اگر از هر شخص یا نهادی توقع چنین برخورد نابجایی داشته باشیم که هیچ شخص و مقامی حق برخورد نابجا را ندارد، از نهاد دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهیخته، فرهنگی و فرهنگ ساز این توقع را نداریم.

وی افزود: لذا از هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران تقاضا دارم بر اساس قانون و الزاماتی که داریم شخص ریاست دانشگاه تهران را به صحن شورا برای پاسخگوی به این موارد دعوت کنند.

پایان پیام/