سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همزمان با آغاز بکار اولین نمایشگاه ایران ژئو ۱۴۰۰ ، از غرفه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بازدید او در جریان فرآیند اجرایی دو سامانه سماس و سپند قرار گرفت.