پنجاه و ششمین جلـسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران امروز به ریاست نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه شانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ریاست پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

بر همین اساس در این جلسه “طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی” بررسی خواهد شد.

در ادامه نیز گزارشی توسط ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سازمان بهشت زهرا (س) ارائه خواهد شد.

همچنین در این جلسه حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گزارشی در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ارائه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات طرح ساماندهی و توسعه فرهنگی میدان آزادی و بررسی استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» و مصوبه «نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران”در دستور کار شورا قرار دارد.

همچنین در این جلسه انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید و امضا دفاتر قانونی، موضوع دستورالعمل ” تحریر دفاتر قانونی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌هایی وابسته” و انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات کمیسیون مناقصه قانون برگزاری مناقصات و همچنین انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و راهبری توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران صورت خواهد گرفت.