با وجود حکم قضائی برای ورود به محوطه موسسه ژئوفیزیک به منظور جلوگیری از قطع درختان، عوامل شهرداری توسط نیروهای موسسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هفته قبل از اتمام سال ۱۴۰۰، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران واقع در بزرگراه شهید همت تقاطع بزرگراه شهید چمران، نسبت به جابجایی و قطع چند اصله درخت با بن ۱۵ تا ۴۵ اقدام کرد که با جلوگیری شهرداری منطقه مواجه و این کار متوقف شد.

ناصر امانی از اعضای شورای شهر نیز روز گذشته در تذکری خواستار جلوگیری از قطع این درختان و برخورد قانونی با افراد متخلف شد اما با وجود این تذکرات و پیگیرهای منطقه برای جلوگیری از قطع و جابجایی درختان، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از امروز مجدداً اقدام به فعالیت برای قطع درختان کرده است.

حمید جوانی شهردار منطقه ۳ درباره آخرین وضعیت قطع و جابجایی درختان توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خیابان خوارزمی این منطقه اظهار کرد: به‌رغم پیگیری‌های انجام شده و جلوگیری از قطع و جابجایی درختان توسط عوامل منطقه و با وجود تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بدون توجه به این تذکرات دوباره از امروز نسبت به قطع و کندن درختان اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نیروهای مؤسسه ژئوفیزیک اجازه ورود به عوامل شهرداری منطقه را نمی‌دادند، شهرداری نسبت به اخذ حکم ورود اقدام کرده و با حکم قضائی وارد مجموعه شد، اما در حین جلوگیری از کار، حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از نیروی انسانی مؤسسه مذکور به همراه گاز اشک آور و باتوم نیروهای شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار دادند و باعث مصدومیت برخی از عوامل شهرداری منطقه شدند.

جوانی با تاکید بر اینکه در حال تنظیم شکایت علیه مؤسسه هستیم، عنوان کرد: روز اول نیروهای مؤسسه ۲۰۰ درخت را برای جابجایی کندند که عوامل شهرداری مجدداً این درختان را کاشتند ولی در دو مرحله بعدی چون اجازه ورود به همکاران ما داده نشده حدود ۵۰ درخت قطع شده است.