سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی و ارائه گزارش حساب‌های درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری در جلسه آتی شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری پنجاه و ششمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ گفت: در این جلسه طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نحوه مشارکت و حمایت از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در ادامه نیز گزارشی توسط ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سازمان بهشت زهرا (س) ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گزارشی در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ارائه خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه شورا گفت: همچنین در این جلسه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات طرح ساماندهی و توسعه فرهنگی میدان آزادی و بررسی استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» و مصوبه «نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران” را بررسی خواهیم کرد.

نادعلی در ادامه خاطرنشان کرد: انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید و امضا دفاتر قانونی، موضوع دستورالعمل تحریر دفاتر قانونی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌هایی وابسته و انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات کمیسیون مناقصه قانون برگزاری مناقصات و همچنین انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر جهت عضویت در کمیته برنامه‌ریزی و راهبری توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران نیز در دستور کار اعضای شورا قرار دارد.